image002

Кузьмініч, Т.В. Бібліяграфазнаўства. Тэорыя: вучэб. дапам./ Т.В. Кузьмініч. – Мінск: Беларусь, 2012. – 215 с.

 

Разгледжаны тэарэтычныя аспекты бібліяграфіі як грамадскай з'явы, вызначаны асноўныя катэгорыі і паняцці, паказана ўзаемасувязь розных сучасных з'яў бібліяграфічнай практыкі. Для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці "Бібліяграфазнаўства і бібліяграфія (па напрамках)".image002